• TMB@ahmadnouri.com

  • شماره تماس :76700575 021

  • ساعت کاری :10صبح تا ۵:۳۰ بعدظهر

من پریچهر هستم،

متد TMB مرا با خودم آشتی داد
مربی قدرتمندم احمدنوری، ممنونم

بدری  آسمانی هستم

از TMB شیراز،

آرامش و حس خوب  باعث تغییر همه چیز حتی وزن آدمها می شود

سیماشعاع هستم

از تهران،

TMB مرا با خودم آشتی داد 

مربی خلاقم، احمدنوری، ممنونم

خانم  همتی

 از یکی از روستاهای زنجان هستند

که  با مشقت  توانستند  در کلاسهای TMB شرکت  نموده  و25.600به توازن  شخصی خود  اضافه کنند

 آفرین  براین ذهن زیبا

فاطمه اکبری هستم

TMB مرا باخودم آشتی داد

من با این متد فهمیدم غفلت ازما چه میسازد، خدارا شکر
مربی قدرتمندم احمدنوری، ممنونم