• TMB@ahmadnouri.com

  • شماره تماس :76700575 021

  • ساعت کاری :10صبح تا ۵:۳۰ بعدظهر

خانم ناهید صادقی

ناهیدصادقی هستم ازکرمان

Tmb تعادل وتوازن را نشانه میرود
بعد از10 کیلوگرم توازن بخشی برخویش، میروم تا قهرمان زندگی خود گردم.

مربی ام احمدنوری را سپاس